ANASAYFA Foto Galeri Videolar Anketler Ziyaretci Defteri DANIŞ - CAN İletişim

EN ÇOK OKUNANLAR

Eğlence

  • Satranç
  • Eğlenceli Sunular

    Aktif Vatandaş

 

AKTİF VATANDAŞ KİME DENİR ,NASIL BELİRLENİR

Vatandaşlık eğitimi bilgi-anlama, beceri, tutum ve değerler gibi bileşenlerden oluşmaktadır.Amacımız ;düşünen, duyarlı ve yeterlikli bireyler yetiştirmektir. Bireylerin bilinçli ve sorumluluk  sahibi  doğru kararlar alabilme becerisi bir anda gelişen bir şey değildir. Dolayısıyla da, vatandaşlık için gerekli bilgi, beceri ve tutumların, okul hayatı  içerisinde erken yaşlardan itibaren kazandırılmaya başlanması  gerekmektedir.  
Araştırmalar  aktif vatandaşlığa ilişkin etkinliklerin çocukların yaşamlarının bir parçası olmasının gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda çocukların kendi yaşamlarını   ilgilendiren konularda söz hakkına sahip olmaları , gerek okul gerekse aile yaşamlarında aktif olmalarını gerektirmektedir.
*Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi  çocukların  söz konusu aktif rolünü daha iyi anlamamıza katkıda bulunmaktadır .Öncelikle  çocukların bu konuda bilgilendirilmesi  gereklidir.
*Çocukların aktif birer vatandaş olarak yetişmeleri için öncelikle sorumluluk duygusunun gelişmesi  gerekir.
*vatandaşlıkta bireyin sahip olduğu hakları bilmesi ve bunların getirdiği sorumlulukları yerine getirmesi  gerekir.

ÇOCUKLARA  AKTİF VATANDAŞLIK   KAVRAMI NASIL VERİLİR.

Aktif Vatandaşlık eğitimi okullarda öğrencilere vatandaşlık, demokrasi ve insan haklarıyla ilgili bazı temel kavramların tanıtılmasının yanı sıra insan haklarının korunup uygulanmasıyla ilgili farkındalık, duyarlılık, bilinç, düşünce, tutum ve davranış kazandırmayı da kapsar.


*Aktif vatandaşlıkta;
kişisel ve sosyal yeterliliklerini tanıyan, yeniliklere açık, etkili iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, başkalarına saygılı, işbirliğine açık ve  kendine güvenen birey olarak yetişmesi esas alınmıştı
 
 
Okullarda aktif bir vatandaşın sahip olması gereken beceriler ;
Değerlerin hepsi *Kendi başına karar verebilen *Sosyal katılımlarda bulunan*Üreten,Girişimci *aile birliğine önem verme* saygı
* adil olma *bağımsızlık *barış* özgürlük* bilimsellik*çalışkanlık*dayanışma*duyarlılık*doğal çevreye duyarlılık* kültürel mirasa duyarlılık*dürüstlük* estetik*hoşgörü*misafirperverlik*temizlik *sağlıklı olmaya önem verme* *bayrağa İstiklal Marşına saygı *hak ve özgürlüklere saygı
farklılıklara saygı* sevgi*doğa sevgisi*sorumluluk *vatanseverlik
ve yardımseverliktir *çatışmaları önleme* problemleri çözme
* sorumlu bir vatandaş olarak hareket etme*ekonomik tercihlerde bulunma*doğru ve düşünceli kararlar verme ve ulusal sembolleri tanımlama
“temel demokratik değerlerle donatılmış, insan haklarına saygılı, haklarını ve sorumluluklarını bilen herkes aktif birer vatandaştır.

DanışCan

Aktif Vatandaş

Serbest Kürsü

Radyo BBOM

Rehberlik

MAKALELER

Çocuk Hakları21 Ocak 2014

Özlü Sözler

Sayaç

ab        mf        at        kus

Bu yayın Avrupa Birliği'nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Polis Amca Ortaokulu sorumlu olup,
herhangi bir şekilde AB'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
© Copyright 2013 -baskabirokul.com - Tüm Hakları Saklıdır.osemay